เขียนเมื่อปี 2016 สมัยเรียน พอดี blog ลบไปแล้วเลยนำกลับมาลงใหม่ที่นี่

Macbook สามารถทำอะไรได้หลายอย่างที่คาดไม่ถึง ซี่รี่ย์ที่จะเล่าให้ฟังต่อจากนี้เป็นความรู้ที่ได้จากผจญภัยไปตามขอบของความเป็นไปได้ด้วย Macbook คู่ใจของเขา ต้องบุกบั่น ฝ่าฟัน พาดผ่าน อุปสรรค อันตรายนานาประการ เห็นได้ชัดเจนจากการล้างเครื่องของเขาที่ทำเกือบจะทุกเดือน

ความรู้ที่ได้นี้ เอาไว้ใช้เพื่อการเรียนรู้เท่านั้นนะครับ อย่าทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

จริงๆแล้ว Macbook เพียงลำพัง(ไม่ต้องซื้อwireless card เพิ่ม)สามารถแกะรหัส WPA/WPA2 ได้เหมือนกัน ใช้เทคนิค [precomputed rainbow table](https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_table) หรือจะใช้ช่องว่าง [WPS](https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup) ก็ได้นะ เก็บไว้เป็นโอกาสหน้านะครับ นักผจญภัยจะมาเล่าเรื่องให้ฟังครับ

มาเริ่มกันเลย

สิ่งที่ต้องใช้มีสองอย่าง หนึ่งคือ Macbook จะเป็นรุ่น Air/Pro ก็ได้หมดนะครับ สองคือเป้าทดสอบเป็น wifi ที่เข้ารหัสแบบ [WEP](https://en.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy) เรามีวิธีสังเกตอย่างหนึ่งคือ

```bash
กด option + คลิกบนไอคอนแสดงไวไฟที่มุมบนขวา
```

Image for post
Image for post

ตรง Security ต้องแสดงเป็น WEP นะครับ อย่าง network นี้เป็น WPA2 Enterprise…

TL;DR I am going to elaborate about a type of embedding of neural network(user embedding). And I am going to talk about how humanity could use this to our advantage. As well as, the human right of user embedding. All are just a speculation.

How a Dalai Lama is currently being selected?

Dalai Lama is about searching through a population for a unique character in a human. The traditional way is that a group of top monks go from home to home searching for a boy that would pick a recent Dalai Lama’s belonging among other artifacts. …

Image for post
Image for post
Photo by Ed Leszczynskl on Unsplash

โรคมะเร็งเกิดจาก เซลล์มะเร็ง เซลล์ที่ไม่อยากตายทั้งๆที่ถึงเวลา ในทางเทคนิคคือเซลล์ที่ไม่ทำลายตัวเองนั้นเอง เมื่อการมีอยู่ของตัวเองมีโทษมากกว่าประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้นอกจากมันจะทำหน้าที่ปกติไม่ได้แล้วยังขัดขวางไม่ให้เซลล์ใหม่ๆมาใช้พื้นที่ และทรัพยากรอีกด้วย ทำให้โลกเราไม่เกิดการหมุนเวียนที่เหมาะสม สุดท้ายจะเกิดความเสียหายขนาดใหญ่เชิงระบบ

ไอเดียของการไม่ยอมตายนี้ พบเห็นได้ทั่วไปในชีวิต

เพราะจริงๆแล้วนั้น

 • เราต้องสร้างความทรงจำใหม่ๆ
 • แม้ว่าจะมีโรค เราก็ควรทำหน้าที่ คำสัญญาให้มหาชน
 • อำนาจมีไว้ใช้ ไม่ได้มีไว้รักษา
 • ธุรกิจก็มีเพื่อนำเสนอทางเลือกให้สังคม ถ้ามันไม่ work ก็คือไม่ work ตายไปเถอะ
 • ทรัพย์สินทางปัญญาควรให้โอกาสคนรุ่นหลังได้ต่อยอด

“แม่น้ำสายใดเป็นแม่น้ำตาย ไม่ไหล ไม่ถ่ายเทไปสู่ที่อื่น
หยุดนิ่ง ขังอยู่ที่เดียว แม่น้ำสายนั้นย่อมพลันตื้นเขิน
และสกปรกเน่าเหม็น เพราะสิ่งสกปรกลงมามิได้ถ่ายเท
นอกจากนี้บริเวณที่ใกล้แม่น้ำสายนั้น
จะหาพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เขียวสดก็หายาก
แต่แม่น้ำสายใดไหลเอื่อยลงสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไป
ไหลเรื่อยไปไม่รู้จักหมดสิ้น คนทั้งหลายได้อาศัยอาบดื่ม
และใช้สอยตามปรารถนา มันจะใสสะอาดอยู่เสมอ
ไม่มีวันเหม็นเน่าหรือสกปรกได้เลย
พืชพันธุ์ธัญญาหาร ณ บริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงาม”

พุทธวจนะ โอวาทก่อนปรินิพพาน

ลองมาตามลำดับความคิดง่ายๆกัน

 1. การทำตัวเป็นมะเร็ง การไม่ยอมตาย ก็มีความหมายใกล้เคียงกับการไม่หมุนเวียน
 2. การไม่หมุนเวียน ก็เกิดจากการสะสมกักตุน
 3. การเปลี่ยนผ่าน หมุนเวียน การไม่สะสมกักตุน คือกุญแจ?

เมื่อลองมองออกในสังคมไปก็จะพบว่า การทำตัวเป็นมะเร็งและการสะสมกักตุนที่มากเกินไปต่างก็สร้างความเสียหายเชิงระบบ โลกเราเต็มไปด้วยการกักตุน และผลลัพธ์ของมัน

ทำให้

 • ที่ดินราคาแพงขึ้น คนรุ่นใหม่ ไม่มีตังซื้อทำธุรกิจตัวเอง
 • เกิดการขาดแคลน เกิดต้นทุน ที่ใช้ความเป็นความตาย
 • เสียเวลาทั้งคนกักตุน และคนซื้อต่อ
 • เพิ่มต้นทุนของชีวิตให้คนที่มีโรค
 • ประเทศ/องค์กร เดินหน้าด้วยความคิด ความเข้าใจที่ล้าหลัง

เพื่อใช้กำไรที่ได้

 • เอาไปซื้อที่ อสังหาเพิ่ม คุณนายเอาเงินไปซื้อของฟุมเฟื่อย และลูกๆ
 • เอาไปกักตุนเพิ่มหน้ากากเพิ่ม
 • เอาเงินจ้างคนมาช่วยซื้อบัตรต่อ ทำเป็นระบบ
 • ควบคุมตลาด
 • รักษาอำนาจ และให้ผลประโยชน์กลุ่มตัวเอง

ความหมายที่แท้จริงของกำไรนั้นก็คือคำอธิษฐานของผู้ซื้อ ถ้าไม่มีคำอธิฐานก็ไม่ควรมีกำไร เมื่อไม่เข้าใจเรื่องนี้ กำไรคือการเฉือนเนื้อของผู้ซื้อด้วยความเต็มใจให้ผู้ขายพัฒนาและสร้างระบบที่ดีกว่านี้ ในขณะที่คนๆหนึ่งเช่นมนุษย์เงินเดือนเอากำไรน้อยเพียงเพื่อที่จะสามารถสร้างครอบครัวได้ อีกคนเช่น เจ้าสั่วกลับเอากำไรอย่างบ้าคลั่ง ดึงเงินออกจากชุมชนเรื่อยๆ กักตุนทุน กักตุนอำนาจแห่งการจ้าง กักตุนทิศทางของสังคม มนุษย์เงินเดือนคนนั้นก็คงไม่มีทางเลือกต้องหากำไรให้คนอื่นเฉือนเนื้อให้ มนุษย์เงินเดือนคนนั้นก็คงต้องเฉือนเนื้อของธรรมชาติให้ อนิจจา

อะไรที่ทำให้มนุษย์ทำตัวแบบนี้……………… ทุนนิยมครับ ดังที่ผมควรอธิบายไว้พอสมควรแล้วว่า มนุษย์ถูกสอนให้กักตุนโดยระบบ ถ้าไม่ช่วงชิงจากคนอื่นๆ ก็จะถูกคนอื่นช่วงชิง ไม่งั้นก็ต้องช่วงชิงธรรมชาติ มาปล่อยแลกเปลี่ยนกับมนุษย์ด้วยกัน

ถ้าเรายังเดินตามระบบอย่างมืดมนก็คงจะต้องจ่ายคืนธรรมชาติ และอนาคตของลูกหลานในราคาแพงแน่นอน

FAQ

แล้วเมื่อไรที่ควรจะตายล่ะ ใครตัดสิน

คุณเองก็รู้ มันคือการเหลือเวลาเพียงพอที่จะส่งต่อ แบ่งปัน และบอกลา ถ้าคุณไม่มีเวลาก็แปลว่า คุณเป็นมะเร็งของสังคม

Anonymity — Privacy — Right to be forgotten are more or less the same thing. They are everywhere. They are sensitive topics especially for people in the EU and the United States. They appear every day in the news headline. And yet, we currently have no clue how to do it right.

Image for post
Image for post
Photo by vipul uthaiah on Unsplash

How to be anonymous in 2020?

0. always read the newly updated terms and policies through for every single product and service
1. recreate a new social account or use 4chan

2. view only mode — don’t post/comment anything if do it make sure to don’t repeat the patterns

3. use Tor browser

4. change living place, IP address, phone…

My tools
My tools
เวลาว่างผมพยายามศึกษาความรู้ เพื่อใช้ทำมาหากินเวลาเกิดสงครามโลก วันที่โปรแกรมเมอร์ไม่เป็นที่ต้องการ วันที่โลกไม่มีไฟฟ้าแล้ว

วันนี้ผมมาในฐานะผู้ศึกษาด้าน Locksmith-ช่างกุญแจ, Radiosmith-ช่างเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้า และ Hacker-นักเจาะระบบ นะครับ ผมมีความเชื่อว่าในบ้าน 100 หลังในเมืองไทย ระบบคอมพิวเตอร์ 100 ระบบในเมืองไทย. 80%+ สามารถผ่านทะลุเข้าไปได้อย่างง่ายดาย จึงทำให้ผมรู้สึกสงสัย และตั้งคำถามว่าความวุ่นวายและน่ารำคาญของการล็อกนี่ มันคุ้มค่ากับความปลอดภัยที่ได้รับจริงๆหรือเปล่า 🤔 มีวิธีที่ดีกว่านี้ไหม

Kitty Pryde, X Men and her Intangibility

ง่ายๆลองเปรียบเทียบดูสิครับว่า จำนวนครั้งที่คุณเข้าบ้านไม่สำเร็จ กับ โจรเข้าบ้านไม่สำเร็จดูสิ อันไหนมากกว่ากัน

เวลารวมที่โจรเสียเวลาเพื่อเข้าบ้านเทียบกับคุณเสียเวลาเพื่อเข้าบ้านตัวเอง อันไหนมากกว่ากัน

กุญแจสร้างปัญหาให้กับเจ้าของบ้านมากกว่าโจร

ตัวอย่างการปีนบ้านตัวเอง คนข้างบ้านคงจะงงๆหน่อยๆ 555

ผมได้มาจากเหตุการณ์ครั้งที่ร้อยแปดที่พ่อแม่ให้ผมปีนเข้าบ้านตัวเอง เพราะลืมกุญแจไว้ที่ออฟฟิตบ้าง ในบ้านตัวเองบ้าง หาไม่เจอบ้าง(แต่ก็อยู่ในกระเป๋า) ฯลฯ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งนี้ ทำให้ผมรู้สึกกับตัวเองว่ากุญแจนั้นน่ารำคาญเป็นที่สุด จึงเป็นที่มาของสำนวน…

An engineering piece toward a flow management.
An engineering piece toward a flow management.
Photo by Adam Jang on Unsplash

‘Capitalism Subsystem’ is a virtual economic system(VES) that works under the existing capitalist system. This virtual economic system can be divided into 2 categories. The one-way type of virtual economic system and the two-way type of virtual economic system.

One-way VES is a type that limits the exchange or conversion from/to the existing capitalism currency/asset/securities/rights/power. This one usually uses to make a smooth shift of 2 radical systems. There is no example of such a system before as I know.

Two-way VES is a type of economic that allow the bidirectional free exchange of currency/asset/securities/rights/power between the existing capitalism and its subsystem. This one usually creates to transform the existing system(an upgrade if you like). …

In 2019, How many people will still use the DOS operating system or Windows XP? Many! especially in Thailand

Many SMEs in Thailand still uses old software to operate the accounting task of their business. Part of it due to the steep costs when they try to change to the modern, cloud-based one. Anyway, let’s go thru the process.

Technical Caveats

Main Idea: Exposes by mapping a printer in the windows settings to a particular LPT port.

OS: Tested on Windows 10, XP, should work on earlier Windows as well.

Step 1 — Download DOSPrint

Image for post
Image for post

The official website has been tearing down for a long time. Thus, you have to download it from web achieve.

https://web.archive.org/web/20170312183829/http://www.andtechnologies.com/download/free20110630/DOSPrint.zip

You would like to use DOSPrintUI.exe because it is easier to interact. After you open the exe file, look carefully in the notification area on the bottom left of the desktop. …

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า นายกรัฐมนตรี อาจเป็นใครก็ได้ อาจเป็นแฟนของคุณ อาจเป็นป้าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างบ้าน อาจเป็นลูกชายคุณก็เป็นได้ นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาเป็นใครที่อยู่ในประเทศกันแน่ พร้อมๆกันนั้นนานาประเทศก็ไม่รู้เช่นกัน รู้แค่ว่าเป็นคนๆหนึ่งในประเทศ

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า เจ้าของหรือเถ้าแก่บริษัท คือ พนักงานคนไหนก็ได้ในบริษัท อาจเป็นคุณลุงทำความสะอาดห้องน้ำ อาจเป็นเพื่อนร่วมงานที่นั่งข้างๆคุณ เถ้าแก่ปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่มีพนักงานบริษัทรู้เลยว่าเขาเป็นใครที่อยู่ในบริษัทกันแน่ พร้อมๆกันบริษัทคู่แข่งและพันธมิตรก็ไม่รู้เช่นกัน

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า คุณไม่รู้ หัวหน้าพรรคการเมือง X คือใคร คุณรู้แค่ว่าเขาผ่านคุณสมบัติผู้สมัครทุกประการ แนวคิดของเขา, การกระทำในฐานะหัวพรรคที่ผ่านมา และการพัฒนาเมืองต้นแบบ คือสิ่งเดียวที่คุณรู้จัก ใบหน้า น้ำเสียง ภูมิหลัง คุณไม่รู้จักเขาสักอย่าง คุณจะเลือกเขาได้ไหม

Image for post
Image for post
Is it even possible to have such a national representative in incognito? —modified image used for communicating this speculative idea only

ฟังดูเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ อย่างน้อยก็ในโลกปัจจุบันที่สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ในการเป็นหัวหน้าคือความจริงใจ ใครจะเชื่อใจคนที่คุณไม่รู้จักได้ แต่เราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันครับ นี่คืออนาคต เพราะนี่คือ The Ungrounded Episode 2: Anonymous Governing Scheme in Nationalism…

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ทักษะ Programing และ Data Science-AI-ML เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 มันต้นกำเนิดสิ่งที่มหัศจรรย์ใหม่ๆมากมาย เช่น

Self Diriving Car — Medical AI — E-Sports — IoT — Robot Investment & Trading BlockChain — Space — Precision Framing — Interactive Art — Big Data — LHC

ทุกสรรพสิ่งที่เป็นพื้นฐานแห่งศตวรรษนี้ ล้วนแล้วแต่ใช้การเล่นแร่แปรธาตุข้อมูลทั้งสิ้น

รู้ไหมว่ามีอะไรที่แปลก…?

Image for post
Image for post
How technology is being utilized today, A post from Page Science Humor

ที่แปลกคือ.. เราสบายขึ้น เรามีความรู้มากขึ้น มีเวลามากขึ้น แต่แล้วไง?

ทั้งที่ Technology และ Infrastructure ที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นจริงพัฒนาไปไกลมาก ทำตอนนี้พวกเราทุกคนไม่ใช้มันเพื่อตัวเอง และสิ่งที่เรารักบ้างล่ะ

 1. ทำไมในโลกธุรกิจ CRM แต่ไม่เห็นมีใครทำ PRM ดีๆบ้างเลย
 2. ทำไมในโลกธุรกิจมีการใช้ข้อมูลมากมายเพื่อเข้าใจลูกค้า แต่ทำไมไม่เห็นใครใช้ข้อมูลเพื่อเข้าใจตัวเองบ้าง
 3. ทำไมในโลกธุรกิจมี Robocalls โทรตามเพิ่มเก็บหนี้ ทำไม เราไม่มี Robocalls โทรกลับหาพ่อกับแม่ หาแฟน เวลาที่เขาเป็นห่วง แต่คุณไม่สามารถทำได้ตอนนั้น
 4. ทำไมในโลกธุรกิจมีการยิง Ads ให้เราซื้อของ ทำไมเราไม่มีระบบยิง Ads…

เรื่องมีอยู่ว่า ผมซื้อ HackRF One หรืออุปกรณ์ SDR(Software Defined Radio) จากจีนมา ราคา 3 พันนิดๆ เพื่อใช้ศึกษาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอวกาศ ช่วงนี้มีเวลาว่าง จึงพึ่งมาแกะกล่องเล่นมันนิดหน่อย และเหมือนทุกครั้ง คือ ผม Google ไม่เจอภาษาไทยเลยก็เลยมาแบ่งปันมาแชร์ ประสบการณ์นะครับ

Image for post
Image for post

รัฐบาลแต่ละประเทศต่างมีการจัดการคลื่นความถี่ รวมถึงการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์รับ-ส่ง(เช่น ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด) คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสาธารณะ การใช้งานคลื่นความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดทางกฏหมายนะครับ อาจมีผลต่ออุปกรณ์การแพทย์ที่อาจส่งผลถึงชีวิตด้วยนะครับ

แนะนำคราวๆนะครับ HackRF One อุปกรณ์นี้ทำได้ทั้งรับและส่งคลื่นวิทยุได้ตั้งแต่ 1 MHz to 6 GHz (แต่ทำได้ทีละอย่างเป็น half-duplex ) อุปกรณ์นี้ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์นะครับผ่านพอร์ต USB ความแรงในการรับส่งอยู่ที่ 50 มิลลิแอมป์

Image for post
Image for post
ตารางคลื่นวิทยุที่ใช้ในกิจการการบิน จาก https://www.aircraftsystemstech.com/2017/05/aviation-radio-communication.html

ชีวิตไร้สายเป็นสิ่งที่ธรรมดาไปแล้วสำหรับคนยุคนี้ ที่เห็นในชีวิตประจำวันก็เริ่มจากคลื่นวิทยุ FM AM TV กุญแจรถ คลื่นมือถือ 2G 3G … WiFi Bluetooth wireless charging ไล่มาเหอะ ทั้งหมดเหมือนกันคือต่างใช้คลื่นแม่เหล็กด้วยกันหมดที่ ต่างกันที่ความถี่ และการการเข้ารหัส HackRF One เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นคลื่นความถี่เหล่านั้นได้ และบางครั้งเราสามารถถอดรหัสเอาข้อมูลที่น่าสนใจออกมาได้ด้วย เราสามารถตรวจสอบกิจกรรมในคลื่นความถี่ต่างๆได้โดยอิสระ รวมถึงความสามารถในการแทรกแซง เปลี่ยนแปลงมันด้วย ถือว่าเป็นอุปกรณ์ SDR ที่ทรงพลังมากเมื่อ 5 ปีก่อน

ซื้อยังไง?

สั่งจาก AliExpress ครับ

Image for post
Image for post
ภาพอุปกรณ์จาก https://www.aliexpress.com/item/32809842995.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dQpMXKi

ตอนสั่งก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่า เพราะว่าของจากจีนหลายอย่างก็มีบ้างที่มันใช้งานไม่ได้ แต่ร้านนี้ก็รีวิวดีครับ ตอนนั้นรู้สึกเป็นช่วงลดราคาด้วยก็เลยสั่งมา กว่าจะมาถึงก็ใช้เวลาเป็นเดือนอยู่เหมือนกันครับ

การใช้งานเบื้องต้นเป็นไง?

ผมลองบนระบบปฏิบัติการที่เขาแนะนำ Pentoo, Kali ยังไม่ได้ครับ แต่ในเบื้องต้นผมลองใน Windows 10, macOS ประสบความสำเร็จครับ โดยเฉพาะบน Windows เสียบแล้วไม่ต้องลงไดร์เวอร์อะไรเลย สามารถติดตั้งโปรแกรม SDR Console ใช้งานได้เลย

อย่างแรกก็ง่ายที่สุดเลยคือการจูนเข้าหา FM ครับ ก็ประสบความสำเร็จสามารถฟังวิทยุได้เสียงใสแจ๋ว เราก็สามารถปรับจูนปรับนู่นนั่นนี่ได้หลากหลายอย่างมากๆ

Image for post
Image for post
สัญญาณวิทยุ FM 98.25
Image for post
Image for post
สัญญาณจากกุญแจรถยนต์

ตัวอย่างที่ 2 แอดวานซ์ขึ้นนิดนึง คือผมลองเช็คคลื่นความถี่ของกุญแจรถยนต์ตัวเอง เราก็ลองเช็คดูว่าเจ้าตัวอุปกรณ์เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นสัญญาณที่ปล่อยออกมาจากกุญแจรถได้หรือเปล่า ปรากฏว่าก็สามารถเห็นสัญญาณได้ชัดเจนนะครับ ทำไมผมถึงรู้คลื่นความถี่ของกุญแจรถตัวเองน่ะหรอครับ เพราะว่าเราสามารถนำรหัสอุปกรณ์วิทยุ FCC ไปเช็คที่เว็บไซต์แล้วหาเอกสารได้

สำหรับบทความนี้ก็ขอจบลงตรงนี้ก่อนนะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถถามลงมาด้านล่าง

About

Nutchanon Ninyawee

A quant, ML Engineer— Pythonista — hacker. nutchanon.org

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store