ใครๆก็มี public IPv6 ได้: ลองทำ webserver จาก 3BB internet

เมื่อวานผมลองในการใช้ ipv6 บน 3BB จะอยากมาบอกเล่าประสบการณ์ ที่ Google ที่ไหนไม่ได้ 555 ก็เอาไปใช้งานได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น IoT, remote desktop, WebAPI, Host Wordpress รัน Jupyter Server เยอะไปหมดไล่ได้เป็นวัน เดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยดีกว่า

Set Up ของผม

  • PC ธรรมดาที่ Ethernet รองรับ IPv6, ติดตั้ง PopOS! 19.04(an ubuntu distro)
Image for post
Image for post
หน้า config ที่เราคุ้นเคย ที่ 192.168.1.1
Image for post
Image for post
เครื่อง Huawei Router บ้านๆ ที่เราคุ้นเคย

เริ่มจากเซ็ค Ethernet Interface บน PC ก่อน

ไปที่ Settings > Network > Wired > IPv6

Image for post
Image for post

กดไปที่แถบ Details

Image for post
Image for post

ถ้าเราเห็น ipv6 ขึ้นแล้วก็ใช้ได้เลย คลิกขวา copy เก็บไว้

ใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถ พิมพ์ ifconfig ลงใน terminal ได้

Image for post
Image for post

ให้สังเกตที่ interface ethernet ของผมที่ชื่อ enp3s0. IPv6 ของผมมี 5 addresses ไม่จำเป็นต้องมีเยอะแบบนี้นะครับ อันเดียวก็พอ

ทุกบรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย inet6 และลงท้ายด้วย scopeid 0x0<global> เป็น public ipv6 ของ interface เราทั้งหมด

Settings ของ Router

ถ้าเรามี IPv6 แล้วก็ไม่ต้อง set ตรงนี้เพราะ router น่าจะเปิด IPv6 เป็น default อยู่แล้วให้ข้ามไปได้เลย

สำหรับใครที่ยังไม่ได้ IPv6 ตอนเซ็ค Ethernet Interface บน PC เรามาดูค่า config router ที่เกี่ยวข้องกันดีกว่า

แท็ป WAN

Image for post
Image for post

ส่วนที่เราสนใจคือ 1_TR069_INTERNET_R_VID_33

  1. Basic Information > Protocol Type >ตั้งเป็น IPv4/IPv6

ส่วนอื่นๆ เป็นอย่างไรให้คงไว้

แท็ป IPv6

ให้ตั้งค่าตามเลยนะครับ

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

แท็ปข้างซ้ายอื่นๆ ก็คงการตั้งค่าไว้ครับ

รัน webserver hello world flask

สำหรับิธีรันและติดตั้งแนะนำให้ไปดูจากคุณอิสระ หรือ google สอน flask hello world ก็ได้ ส่วนโค้ดจะมีการปรับแก้ในส่วนของ listen interface ครับ จาก app.run(host='0.0.0.0') เป็น app.run(host='::') ครับ

ทดสอบ IPv6 และ Webserver ของเรา

Image for post
Image for post

ลองบนมือถือแบบใช้เครือข่ายโทรศัพท์ (ปิด wifi)

Image for post
Image for post

เย่กรูใช้ IPv6 ทำอะไรสนุกๆได้แล้ว 🍰

Written by

A quant, ML Engineer— Pythonista — hacker. nutchanon.org

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store