The Default 01: รู้ทันทีว่าอีเมล์ที่เราส่งถูกเปิดอ่านแล้ว ด้วย Mailtrack.io PRO

Image for post
Image for post
หน้าเว็ป mailtracker.io

mail เมลล์เป็นการสื่อสารที่สำคัญในการติดต่อธุรกิจ หรือเรื่องสำคัญๆ เมลล์มักหมายถึงการสื่อสารที่จริงจัง เป็นทางการ มีความน่าเชื่อถือ มีที่มา และสร้างหลักฐานชัดเจน การรู้ว่าอีกฝ่ายอ่านเมลล์ ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ท่าที และทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

Mailtracker.io เป็น Extension ของ Gmail หรือ GSuite เท่านั้นนะครับ ฉะนั้นถ้าคุณใช้ hotmail, yahoo หรือตัวอื่นๆ จะไม่สามารถใช้ได้ครับ

วันนี้ผม นายณัฐชนน จะมารีวิวตัว Pro ของ mailtrack ให้ดูนะครับว่ามันคุ้มค่าต่อราคาประมาณ 90 บาท หรือข้าวสามมื้อที่เราต้องจ่ายต่อเดือนหรือไม่? หลังจากที่ใช้มา 2 เดือน ผมนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจาก mailtrack.io นะครับ

ซึ่งหลักๆ ของตัว Pro ที่เพิ่มเข้ามาคือ

  1. การดูว่าลิงค์ต่างๆในเมลล์ ถูกคลิกไหม?
  2. การแจ้งเตือนทันที
  3. ลบคำเตือนออกจากเมลล์ว่ากำลังถูกติดตามด้วย Mailtrack.io
  4. ข้อมูลต่อไปที่ CRM ได้
Image for post
Image for post
การส่งเมลล์ต้องส่งจาก google chrome — gmail, สามารถเลือกเปิดปิดได้

ข้อจำกัดของ Mailtrack.io คือ ต้องส่งจาก Browser Google Chrome ที่ติดตั้ง Extension และ Gmail แต่การดูว่าปลายทางอ่านเมลล์สามารถดูได้จากทุกอุปกรณ์

การประสบการณ์การใช้งานทำออกมาได้ดีมากๆ อัตโนมัติมาก คือเราก็ส่งจดหมายตอบกลับอีเมลล์ตามปกติ แล้วทุกเมลล์ที่เราส่งออกจะถูกติดตามอัตโนมัติโดยไม่ต้องกดอะไรใดๆ หรือมีกระบวนการพิเศษก่อนส่ง

Image for post
Image for post

หลังจากอีกฝ่ายอ่านก็จะมี notification มาหาเราบอกรายละเอียดเบื้องต้นมาให้ว่าถูกเปิดอ่านกี่โมง เรายังรู้ด้วยว่าอุปกรณ์ปลายทางที่อ่านเป็น คอมฯ มือถือ? Windows? Client เป็น Outlook แบบคราวๆ

หากลิงค์ในเมลล์ถูกคลิกก็จะรู้ว่า เขาสนใจเรื่องอะไรที่เราส่งไปจากการสังเกตก่อนหลัง และสิ่งที่ถูกคลิก และไม่ถูกคลิก

ขอสรุปเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับ สำหรับ บริการ-service ตัวนี้ใครที่ส่งเมลล์ประจำคุ้มค่าแน่นอน สำหรับใครที่อยากลองเขาก็มีเวอร์ชั่นฟรี ให้ลองใช้งานสามารถงานก่อนได้

The Default, ค่าตั้งเริ่มต้นของนายณัฐชนน, เป็นรายการแนะนำเครื่องมือที่นายณัฐชนน ใช้ที่เขาใช้ทุกๆวัน จนเป็นที่มั่นใจว่ามันทำให้เขาสามารถทำอะไรได้มากกว่าเดิมในเวลาเท่าเดิม เติมเต็มความสามารถและศักย์ภาพในการทำภารกิจ ณัฐชนนยังทำงานเป็น digital personal coach ให้กับคนที่ให้ความสำคัญกับ Productivity ทำให้ทุกๆวัน เรียบง่ายขึ้น มืออาชีพขึ้น เร็วขึ้น

Written by

A quant, ML Engineer— Pythonista — hacker. nutchanon.org

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store